Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1. Inschrijving

De inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.

 

2. Betaling van de lessenkaart

Na inschrijving maakt Praktijk JoyPower Elburg gebruik van Betaalverzoek. Proeflessen worden ook via betaalverzoek betaald. Er wordt gewerkt met 7-lessenkaarten die ineens betaald worden. Indien dit niet mogelijk is voor de leerling wordt er overlegd met de yogadocent. De 7-lessenkaart is 1 lesseizoen geldig van 1 september tot 1 juni van het volgend jaar. Bij afzegging van een yogales geldt uiterlijk 48 uur van te voren met een geldige reden.

Voor de behandelingen geldt de betaling per behandeling. Afzeggen van een behandeling mag altijd 24 uur van tevoren doorgegeven worden met een geldige reden. Later dan 24 uur wordt de behandeling in rekening gebracht.

Een proefles behoort tot de mogelijkheden. Deze wordt los betaald.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

3. Restitutie

Restitutie van lesgeld is onder geen enkele voorwaarde mogelijk. Wèl mag het abonnement aan tweeden worden gegeven c.q. doorverkocht. Oók kan het in de wacht gezet worden om op een later tijdstip de lessen op te pakken.

Ziekte of verzuim van een docent levert voor JoyPower Elburg een overmachtsituatie op. JoyPower Elburg zal zoveel mogelijk proberen voor vervanging of inhaallessen te zorgen zonder dat JoyPower Elburg daartoe kan worden verplicht. De lessen worden dan niet doorbetaald maar in de wacht gezet.

In het geval van (wereld)calamiteiten buiten de studio idem dito.

 

4. Opzegging

Opzegging is voor de leerlingen uitsluitend één kalendermaand van te voren mogelijk door te mailen naar: info@joypowerelburg.nl.

 

5. Vakantie

Yogastudio JoyPower Elburg houdt zoveel mogelijk dezelfde vakanties en feestdagen aan als de basisscholen. Behalve in de zomer. In de zomervakantie is het mogelijk om privélessen te volgen. Kinderen en tieners kunnen losse groepslessen volgen indien gewenst.

Afgelaste lessen i.v.m. vakantie worden toegevoegd aan het ledenaccount zodat deze kunnen worden besteed in dezelfde credit periode als waarin de lessen zijn afgelast.

Bij de peuters, kinderen en tieners worden alleen de lessen geïncasseerd die door JoyPower Elburg worden aangeboden. Dat zijn er meestal 4 maar soms ook 2, 3 of 5. In de vakanties zijn de kinderen vrij en worden er geen lessen geïncasseerd.

 

6. Aansprakelijkheid

Alle behandelingen die door JoyPower Elburg wordt gegeven vervangen geen arts of reguliere geneeskunde, maar kunnen meestal goed samen gaan. Yogastudio JoyPower Elburg stelt zich niet aansprakelijk voor blessures die optreden tijdens de lessen of erna. Voor verlies of diefstal is de JoyPower Elburg niet aansprakelijk.

 

7. Openings- en lestijden

Deze worden door Yogastudio JoyPower bepaald en kunnen worden aangepast.

 

Niet toegestaan in de studio’s

Tassen, schoenen, jassen en kauwgom zijn niet toegestaan en blijven in de hal. Waardevolle spullen kunnen in de daarvoor bestemde ruimte bewaard worden tijdens de les.

 

Privacyverklaring

Yogastudio JoyPower Elburg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht daarom veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Yogastudio JoyPower Elburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens; u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Andere partijen

Om de dienstverlening optimaal aan te kunnen bieden werk ik samen met mijn partner en tevens collega Jan Willem van Deutekom (triggerpoint-reset coach) waarbij het nodig is dat persoonsgegevens van leden uitgewisseld worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan overleg inzake ziekte en beperkingen van leerlingen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring of in algemenere zin vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dat door te mailen naar info@joypowerelburg.nl.

 

Postadres

Praktijk & Yogastudio JoyPower Elburg
Paulien van Deutekom-Koel
Havenkade 7
8081 GP Elburg
Nederland
Tel. 06.11494553